Aktualności

Balustrady ze szkła to bardzo ciekawe rozwiązania, które coraz częściej pojawiają się nie tylko w naszych domach, ale także w przestrzeni publicznej oraz ogólnie, w naszym otoczeniu. Spotkać możemy je przecież w urzędach, bankach, galeriach handlowych czy biurowcach. Jednak zawsze w kontekście użycia szkła w takich miejscach pojawia się dylemat związany z bezpieczeństwem. Jak to więc jest ze szklanymi balustradami? Jakie obowiązujące przepisy określają możliwość ich zastosowania? I jak ma się to do naszego bezpieczeństwa? Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej!

Przepisy dotyczące balustrad

Balustrady jak właściwie każde elementy stosowane w budownictwie, muszą spełniać pewne wymogi. Tycz się to oczywiście również balustrad szklanych. Przepisy określają różne wymiary dotyczące balustrad, ich umiejscowienie oraz zabezpieczenia, jakie powinny one posiadać (na przykład uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy). Większość takich przepisów znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przez dłuższy czas był to jedyny akt prawny dotyczący wymogów związanych z balustradami. Sytuacja ta zmieniła się wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 6 grudnia 2016 r. Zgodnie z jego treścią, balustrady szklane zostały objęte obowiązkiem znakowania oraz wydawania dla nich Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Szkło stosowane na balustrady

Jeszcze inne wymagania dotyczące szklanych balustrad dyktują przepisy Prawa budowlanego. Chociaż nie określono tam jakie szkło ma być stosowane do ich produkcji, to jasno podkreślono, że musi ono charakteryzować się większą trwałością i odpornością. Producenci stosują zatem szkło hartowane, które nie tylko jest wytrzymałe, ale także po rozbiciu jest dużo bezpieczniejsze dla otoczenia.