Drzwi wejściowych spełniają wiele istotnych funkcji, dlatego też warto dobrze przemyśleć ich wybór. Mają zapewniać bezpieczeństwo, chronić przed wpływem czynników atmosferycznych i stanowić barierę przed stratami ciepła.

Oprócz tego warto, aby wyróżniały się estetycznym wyglądem, trwałością i bezproblemową obsługą. Jeśli więc stoisz przed koniecznością wyboru drzwi wejściowych, sprawdź, na jakie cechy powinieneś zwrócić uwagę.

Wymiary drzwi wejściowych

Pierwszą kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, są wymiary drzwi wejściowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi wejściowe w świetle ościeżnicy powinny wyróżniać się:

  • szerokością wynoszącą przynajmniej 90 cm,
  • wysokością przynajmniej 200 cm.

Te wymagane parametry dotyczą wymiarów po zamontowaniu ościeżnicy, natomiast otwór drzwiowy przeznaczony na montaż ościeżnicy i skrzydeł musi być szerszy i wyższy.

Najważniejsze parametry drzwi wejściowych

  • Izolacja termiczna. Bardzo ważnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła U. Określa on, ile ciepła będzie “uciekać” na zewnątrz przez drzwi. Oczywiście im współczynnik ten niższy, tym mniejsze straty ciepła. Współczynnik przenikania ciepła w dużej mierze zależy od materiału, z jakiego wykonane są drzwi. Istotny jest również fachowy montaż. Zawsze jednak warto zwracać uwagę na to, aby wybrane drzwi miały wartość współczynnika nie mniejszą niż 2,6 W/m2K.
  • Izolacja akustyczna. Stosowna ochrona przed hałasem ma kluczowe znaczenie w przypadku drzwi do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym, a także do domów usytuowanych w pobliżu ruchliwych ulic. Ten parametr wyrażany jest Rw w decybelach — im wyższa jego wartość, tym mniej hałasu będzie dobiegać z zewnątrz. Zaleca się, aby drzwi wejściowe wyróżniały się izolacyjnością akustyczną na poziomie przynajmniej 30 dB.
  • Odporność na włamania. Każde drzwi wejściowe powinny być na tyle trwałe i solidne, aby stanowić odpowiednie zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi. Jeśli decydujesz się na montaż drzwi antywłamaniowych, zwróć uwagę na poziom zwiększonej odporności na włamania wyrażony klasami: A, B, C — przy czym klasa C to najwyższa klasa bezpieczeństwa.

Inne ważne cechy drzwi wejściowych

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, warto też zwrócić na kilka innych cech, które będą wpływać na późniejsze użytkowanie drzwi wejściowych.

  • Odporność na warunki atmosferyczne. Drzwi wejściowe muszą być szczelne i zabezpieczać przed wodą i wilgocią. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na parametry dotyczące wodoszczelności, które wyrażone są klasami od 0 do 9 – im wyższa klasa, tym drzwi bardziej wodoszczelne. W domach zlokalizowanych na wzniesieniach i narażonych na silne powiewy wiatru warto sprawdzić także klasę ochrony przed wiatrem.
  • Sposób otwierania drzwi wejściowych. To kwestia, która zależy przede wszystkim od miejsca, którym dysponujemy. Można zdecydować się na drzwi otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz.
  • Kwestie estetyki. Celowo na ostatniej pozycji znajdują się kwestie estetyki drzwi wejściowych. Chociaż są one ważne, to jednak powinniśmy zwrócić na nie uwagę dopiero wtedy, gdy wybrane drzwi spełnią pozostałe kryteria.